firma@petlach.cz

+420 251 552 025

Nedávné projekty Mezi naše nejnovější projekty patří

 • Top • Nemocnice

  FN Motol – rekonstrukce dětské části

  Fakultní nemocnice v Motole je svou rozlohou i rozsahem léčebného a výukového programu jednou z největších nemocnic v...

 • Top • Administrativní budovy

  Polyfunkční budova Myslbek

  Budova se nachází v centru Prahy. Budova spojuje průchozí pasáží ulici Na Příkopech a Ovocný trh u Stavovského...

 • Administrativní budovy

  Administrativní budova Karlín Hall

  Jde o nově zrekonstruovanou funkcionalistickou budovu, kde kdysi sídlilo ředitelství podniku ČKD Dukla. Nově budovaný...

 • Administrativní budovy • Ostatní budovy

  Justiční areál Na Míčánkách

  Justiční palác je navržen pro potřeby čtyř obvodních soudů a čtyř obvodních státních zastupitelství, a to pro...

Naše filosofie při řešení systémů TZB u různých objektů

 • Navržení budovy s vysokým standardem vnitřního prostředí s možností individuálního přístupu
 • Optimální hospodaření s energiemi a využívání odpadní energie vznikající provozem budov pro různé celky.
 • Důkladné se seznámení se stavbou a snaha o respektování stavebně-architektonického řešení
  a investičních nákladů, které jsou k dispozici
 • Klikntěte zde pro více informací

  Péče o obor

  Jsme přední profesní kancelář zaměřující se na vnitřní prostředí staveb, která se snaží své zkušenosti předat dál. Naší snahou je rozvoj oboru a výchova nových odborníků, proto mezi naše priority patří spolupráce s předními vysokými školami působícími v oboru (především ČVUT - FS Ústav techniky prostředí, FSv Katedra TZB) a dále pak publikační činnost v odborných časopisech, přednášky na odborných kurzech a vysokých školách, působení zaměstnanců v oborových organizacích apod.

  Klikntěte zde pro více informací