firma@petlach.cz

+420 251 552 025

Kromě účasti na jednotlivých seminářích a konferencích se snažíme těchto akcí aktivně účastnit vlastními přednáškami a prezentacemi.

U přednášek je pro nás důležitý přímý kontakt s posluchačem a možnost okamžité reakce na případné otázky. Proto prezentace nejsou ke stažení a uvádíme zde pouze výčet některých zajímavých seminářů či přednášek, kterých jsme se účastnili. V našich přednáškách se kromě teorie návrhu systému TZB soustředíme především na praktické zkušenosti z provozu systémů TZB.

 • Fakulta stavební ČVUT v Praze, od roku 2009 každoročně pravidelný soubor přednášek na téma větrání různých typů objektů
 • VIII. Sympozium INHOB (Konference OS 06 Společnosti pro techniku prostředí), květen 2017, přednáška „Zkušenosti s navrhováním a provozem indukčních jednotek“
 • VIII. Sympozium INHOB (Konference OS 06 Společnosti pro techniku prostředí), květen 2017, Ing. Jiří Hubka, vedení bloku „Praktické aplikace BIM v technice prostředí“
 • VII. Sympozium INHOB (Konference OS 06 Společnosti pro techniku prostředí), říjen 2016
 • VI. Sympozium INHOB (Konference OS 06 Společnosti pro techniku prostředí), říjen 2015, přednáška „Klimatizace budov pomocí proměnného průtoku vzduchu“
 • VI. Sympozium INHOB (Konference OS 06 Společnosti pro techniku prostředí), říjen 2015, přednáška „Nejčastější problémy při projektování“
 • Konference k výročí 55 let od založení Fakulta strojní ČVUT v Praze, únor 2015, přednáška „Praktické zkušenosti se systémy technických zařízení budov“
 • V. Sympozium INHOB (Konference OS 06 Společnosti pro techniku prostředí), říjen 2014, prezentace „Zkušenosti z realizací: Com City, Moskva RU; Větrání kuchyně v resortu Velaa na Maledivách“
 • 21. konference klimatizace a větrání (konference OS 01 Společnosti pro techniku prostředí), květen 2014, přednáška „Projektování větracích zařízení“
 • Seminář „větrání garáží podle nových předpisů“, květen 2013, přednáška „Větrání automatických parkovacích systémů“
 • III. Sympozium INHOB (Konference OS 06 Společnosti pro techniku prostředí), říjen 2012, přednáška „Podmínky pro používání bezkondenzačních systémů“
 • 20. konference klimatizace a větrání (konference OS 01 Společnosti pro techniku prostředí), květen 2012, přednáška „Klimatizace Majakovského sálu v národním domě na Vinohradech“
 • II. Sympozium INHOB (Konference OS 06 Společnosti pro techniku prostředí), říjen 2011, přednáška „Větrání bytů“
 • Konference Vytápění Třeboň 2011 (konference OS02 Společnosti pro techniku prostředí), květen 2011, přednáška „Integrované navrhování z hlediska zajišťování vnitřního prostředí staveb“
 • Sympozium INHOB (Konference OS 06 Společnosti pro techniku prostředí), říjen 2010, přednáška „Využití odpadního tepla vs. Free-cooling“
 • Seminář „Komplexní řešení problémů s větráním a vytápěním po zateplení BD“, květen 2010, přednáška „Větrání bytů“
 • 22. konference klimatizace a větrání (konference OS 01 Společnosti pro techniku prostředí), říjen 2017, workshop „Projektování“
 • 19. konference klimatizace a větrání (konference OS 01 Společnosti pro techniku prostředí), únor 2010, přednáška „Předpokládané trendy v oblasti vzduchotechniky“
 • Seminář „Větrání a klimatizace nákupních center“, září 2007, přednáška „Klimatizace nákupních center“
 • Seminář „Větrání garáží“, květen 2007, přednáška „Větrání parkingu“
 • 16. Konference Klimatizace a větrání (konference OS 01 Společnosti pro techniku prostředí), únor 2004, přednáška „Nový pohled na navrhování klimatizace v moderních administrativních budovách“
 • 15. Konference Klimatizace a větrání (konference OS 01 Společnosti pro techniku prostředí), únor 2002, přednáška „Projektování hotelů“
 • 15. Konference Klimatizace a větrání (konference OS 01 Společnosti pro techniku prostředí), únor 2002, přednáška „Klimatizace nadstandardních administrativních ploch s převažujícím podílem prosklení fasád“