firma@petlach.cz

+420 251 552 025

  • Top • Nemocnice

    Nemocnice Bulovka

    Nemocnice Bulovka, která již funguje přes 80 let s řadou klinik patřící mezi přední lékařská zařízení v ČR....

  • Top • Nemocnice

    FN Motol – rekonstrukce dětské části

    Fakultní nemocnice v Motole je svou rozlohou i rozsahem léčebného a výukového programu jednou z největších nemocnic v...