firma@petlach.cz

+420 251 552 025

  • Průmyslové objekty

    Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, Hala M16

    Účelem této dokumentace pro provedení stavby na akci „Zlepšení pracovních podmín ek v letním období na trvalých...

  • Průmyslové objekty

    Obchodní tiskárny Kolín

    Naše společnost se v roce 2015 podílela na vzniku nového systému VZT a úpravách stávajících rozvodů v...