firma@petlach.cz

+420 251 552 025

  • Vyhodnocení provozní fáze budovy je pro nás i dobrá zpětná vazba pro návrh a projekci nových staveb.
  • Jsme rádi pokud se na nás vlastníci budov či firmy zpracovávající posudky na stav systémů techniky a jejich provozu na nás obracejí s návrhem spolupráce při návrhu řešení, která by umožňovala snížit provozní náklady a celkově optimalizovat provoz budovy při jejím konkrétním provozu po určité době po uvedení do provozu. Jedná se o spolupráci, která je výhodná pro obě strany.
  • Naše firma díky vysoké odbornosti je schopna odhalit provozní chyby vznikající určitou provozní „slepotou“, na druhou stranu získáváme pohled „z druhé strany“, který pak můžeme využít při projektování návrhu.
  • Náš pohled na provozování systémů techniky prostředí je takový, že se jedná o neustále nekončící proces zdokonalování řídících mechanismů, které jsou jednak ovlivněny využíváním budov, představou uživatelů, venkovními klimatickými podmínkami a technického potenciálu obsluhy. Pokud se nepodaří tyto požadavky skloubit, je provoz budovy velmi energeticky náročný.

Comments are closed.