firma@petlach.cz

+420 251 552 025

V rámci péče o obor se naše společnost dlouhodobě snaží působením svých zaměstnanců v různých oborových organizacích o spolupráci mezi jednotlivými projektanty a profesemi a o prosazování myšlenek a filosofie navrhování hospodárných a efektivních systémů TZB.

Naši zaměstnanci působí především v následujících organizacích:

  • STP ČR (OS 01, OS 06)
  • ČKAIT