firma@petlach.cz

+420 251 552 025

  • Projekce klimatizačních a větracích zařízení včetně hlavních návazných profesí vytápění a chlazení, je hlavní zaměření společnosti
  • Projekty jsou zpracovávány především digitálně ve 2D (aplikace autocad – formát dwg) a ve 3D (BIM aplikace Revit – formát rfa, dwg), pro veškeré projektové práce je firma jak hardwarově tak i softwarově vybavena
  • Při zpracování projektů profesí zajišťující vnitřní prostředí jak po stránce zdrojů, úpravy, dopravy a distribuce tepla, chladu a teplotně a vlhkostně upraveného vzduchu se snažíme maximálně akceptovat požadavky na kvalitu vnitřního prostředí v konkrétních podmínkách dané stavby s ohledem na její předpokládané využívání. Snahou je navržení nejoptimálnějšího a nejefektivnějšího provozu zvláště v době jejího předpokládaného největšího využívání a nejčetnějších teplot a stavu venkovního prostředí.
  • Zároveň se snažíme o co nejoptimálnější využití prostorů určených pro strojovny a pro rozvody vzduchu a topné a chladící vody.
  • Z hlediska snížení potřeb primárních energií se v maximální možné míře při konkrétním projektovém řešení snažíme využít odpadní energie vznikající provozem budov nebo pomocí malého množství dopravní energie zvýšit energetický potenciál odpadní energie a poskytnout tak možnost pro její opětovné využití při provozu budovy.
  • Výhodou naší projekční kanceláře je seskupení profesních projektantů pro vytápění, chlazení a větrání do jednoho „projektového prostoru“, kde je možno bezprostředně nastalé problémy konzultovat mezi sebou a najít nejoptimálnější řešení jak z hlediska provozu, tak i z prostorového využití budovy.
  • Z hlediska zpracování projektových dokumentací jsme schopni nabídnout jednak projekty pro stavební povolení tak i projekty pro provedení stavby v rozsahu daném stávajícími platnými právními předpisy tj. veškeré předrealizační stupně staveb.
  • Při jejich zpracování se především snažíme dokumentace vypracovat v takové přehlednosti, aby bez problému sloužila nejen pro účel, pro který je určena, ale zároveň vytvořila solidní základ pro dokumentace navazující.

Comments are closed.