firma@petlach.cz

+420 251 552 025

Společnost Petlach TZB s.r.o. nástupcem původní firmy Jiří Petlach – Vzduchotechnika, která vznikla v červnu 1991. Počátky této byly velmi skromné a odpovídaly začátkům většině tehdy vznikajících projekčních kanceláří.
Firma se již od počátku zabývala výhradně projekcí vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. Současnou podobu velké projekční společnosti s pevnou organizační strukturou začala získávat koncem roku 1993, kdy ze spolupráce několika samostatně pracujících projektantů přešla na stálé zaměstnanecké poměry.
S růstem pracovníků nastaly v té době problémy se stálým pracovištěm, neboť původní prostory v Praze 4 – Hvězdově ulici byly velmi nevyhovující. Proto byla postupně vytvářena přechodná dislokovaná pracoviště pro část pracovníků (Praha 4 – Baarova ulice, Praha 4 – Oldřichova ulice, Praha 2 – Velehradská).
Až v březnu 1995 se podstatná část firmy přestěhovala do nově adaptovaných prostor v Praze 5 – Holubově ulici č. 4. Pracoviště v Praze 4 – Hvězdově ulici bylo z organizačních důvodů zrušeno a hlavním sídlem firmy se staly kanceláře v Praze 5. V roce 1996 dostala firma i současný pracovní statut společnosti s ručením omezeným.
K datu 31.12.2010 se společnost přestěhovala do klidných a příjemných prostor „Zámečku“ – Na Zlíchově 18,Praha 5 -Hlubočepy.
Od 17.3.2011 je zde také nové sídlo naší společnosti.