firma@petlach.cz

+420 251 552 025

Projektované profese: Vzduchotechnika

Projekční práce: 2006-2008

Realizace: 2008 – 2011

Fakultní nemocnice v Motole je svou rozlohou i rozsahem léčebného a výukového programu jednou z největších nemocnic v České republice a její dětská část je největším a nejkomplexnějším zdravotnickým zařízením v ČR a patří mezi dvě největší dětské nemocnice na světě.

Budova tzv. dětského monobloku byla dostavěna v roce 1970. A to se všemi vadami tehdejšího stavebnictví. Havarijní stav dětské kliniky Fakultní nemocnice v Motole si vyžádal rozsáhlou a finančně nákladnou rekonstrukci. Byla řešena celá dětská nemocnice se všemi medicínskými obory, vyšetřovacím komplementem, operačními sály, lůžkovými jednotkami, laboratorními obory, technickým zázemím, výukovou částí fakultní nemocnice apod. V oblasti vzduchotechniky se svými projekty podílela v lůžkové části také naše společnost.

Comments are closed.