firma@petlach.cz

+420 251 552 025

Projekční práce: 2015-2016

Feldovský dům – větrání jídelny, výměna zdroje chladu pro VZT jednotku

Naše společnost pro Kancelář Senátu ČR zpracovala studii výměny zdroje chladu pro VZT jednotku větrání jídelny v podkroví Feldovského domu kanceláře senátu.

Účelem studie bylo zvážení možností chlazení místností s instalovanou technologií, které se v letních měsících přehřívají.

Na základě studie byla vypracována projektová dokumentace pro výběr dodavatele na akci Feldovský dům – Senát na Praze 1, část chlazení, řeší napojení nových chladících jednotek na vzduchotechnickou jednotku jak z hlediska výměny chladicího stroje, tak i z hlediska navazujících profesí a zajištěním zdroje el. energie.

Kolovratský palác – rekonstrukce chlazení UPS  

Naše společnost zpracovala projekt pro provedení stavby na akci „ Rekonstrukce chlazení UPS v Kolovratském paláci – Senát na Praze 1“, jež řeší výměnu nefunkční sestavy pro chlazení místnosti UPS.

V současnosti slouží prostory Kolovratského paláce především jako zázemí pro některé výbory, komise a kluby Senátu. V saloncích paláce se konají schůze Ústavně-právního výboru nebo Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, semináře, besedy i přijetí zahraničních delegací.

Sídlo Senátu / Senát pro mládež [online]. Copyright © 2009 [cit. 20.07.2021]. Dostupné z: https://mladez.senat.cz/sidlo-senatu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *