firma@petlach.cz

+420 251 552 025

Projektované profese: Vzduchotechnika, ZOTK, koordinace

Projekční práce: 2002-2004

Realizace: 2004 – 2006

Justicni areal Na Micankach

Justiční palác je navržen pro potřeby čtyř obvodních soudů a čtyř obvodních státních zastupitelství, a to pro Prahu 4, 8, 9 a 10. Součástí stavby byla rekonstrukce 3 původních objektů Roháčových kasáren a novostavba moderního justičního objektu. Novostavba s čistou podlahovou plochou 6.500 m2 má dvě patra suterénu, přízemí a šest nadzemních podlaží. V komplexu se nachází kancelářské prostory, stovka soudních místností, dražební sál pro dvě stovky osob, studovnu určenou k nahlížení do spisů, kterou může najednou využívat až 80 osob, návštěvní halu a výslechové místnosti..

Firma zpracovávala projekt vzduchotechniky, odvod tepla a kouře a koordinace ostatních profesí TZB.

Historické budovy jsou větrány přirozeně okny, kanceláře jsou chlazeny parapetními jednotkami FCU. Novostavba je plně klimatizovaná.

Pro jednací místnosti je použit systém větrání s proměnným průtokem vzduchu s centrálními jednotkami umístěnými na střeše.

Větrání kanceláří zajišťuje přívod hygienického množství vzduchu, tepelná pohoda je zajišťována lokálními jednotkami FCU.

Comments are closed.