firma@petlach.cz

+420 251 552 025

Projektované profese: Vzduchotechnika

Projektové práce: 2003 - 2006

Realizace: 2005 - 2006

CSOB Radlice - budova po dokonceni

Projekt centrály ČSOB je citlivě zasazen do Radlického údolí a uchovává historii této lokality. Budova nijak neruší ráz okolí, naopak působí tak, jako by sem odedávna patřila.
Budova nového ústředí ČSOB je novostavbou, jejíž architektura a vnitřní řešení plně odpovídá modernímu administrativnímu komplexu, jež klade důraz na ekologii.
Objekt má v podstatě 8 podlaží, přičemž 5 podlaží jsou plně nadzemní, ostatní jsou buď zcela či částečně pod úrovní terénu. Na východní straně je vedle objektu zhotoven přístavek s komerčními plochami. Stavbu jako celek je možno hodnotit její charakteristikou jako středně těžkou s architektonickou snahou o maximální vytvoření „těžkých“ ploch se zvýšenou akumulací tepla a chladu do stavebních konstrukcí.
Čerstvý vzduch je přiváděn inteligentními vzduchotechnickými a klimatizačními zařízeními, je přednostně filtrovaný a není tepelně ani vlhkostně upravený. Přiváděný vzduch je podle potřeby

Comments are closed.