firma@petlach.cz

+420 251 552 025

Projektové práce: 2006 - 2007

Realizace: Realizováno v jiné podobě 2014

Projektované profese: Vzduchotechnika, vytápění, chlazení

Daný objekt má jedno podzemní a 6 nadzemních podlaží a původně sloužil jako bankovní dům, kde proběhla rekonstrukce v roce 1995. Technologické a provozní zázemí hotelu (strojovny a dílny, šatny personálu apod. a veškeré energetické zdroje) byly uvažovány především v suterénu objektu. Strojovny VZT a chladící věže byly navrženy v podkroví objektu.

V přízemí se nachází hlavní vstup do hotelu, lobby, recepce vč. zázemí, snídárna vč. zázemí a salónky. Od 2.NP do podkroví je v budově rozmístěno celkem 80 hotelových pokojů.

Naše společnost zpracovávala pro tento objekt projekt pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a tendrovou dokumentaci. V současné době nese hotel název Fusion a není jasné v jaké podobě byly provedeny stavební úpravy a do jaké míry byl projekt dodržen.

Comments are closed.